lørdag 19. januar 2013

Konferanser 2012


Jeg deltok på to ulike konferanser i september 2012 og fortalte om masteroppgaven min: "Tekstilt verkstedarbeid. - Co-design i språkopplæring av innvandrerkvinner."


http://www.designophy.com/calendar/design-conference-1000000338-making---an-international-conference-on-materiality-and-knowledge.htm 

http://kvinnerpatvers.no/2012/index.html

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar