fredag 18. januar 2013

Tekstilverkstedet

Jeg hadde et årsengasjement som arbeidsleder i Tekstilverkstedet for skoleåret 2012/13.
Tekstilverkstedet er et lavterskeltilbud for innvandrerkvinner med liten eller ingen skolegang fra hjemlandet. I Tekstilverkstedet jobber kvinnene med å utvikle og designe klær i fellesskap, samtidig som de skal få muntlig trening i norsk. Se hva det dreier seg om her:

Se youtube-filmen her: Jeg har skrev masteroppgaven min om Tekstilverkstedet. Dette ble omtalt i lokalavisen Akers Avis Groruddalen 27.juni 2012

Tekstilverkstedet på utstilling

Lærer norsk med nål og tråd:
http://dittoslo.no/lokalavisengroruddalen/nyheter-groruddalen/lerer-norsk-med-nal-og-trad-1.7859828Tekstilverkstedet har samarbeidet med KAREA - Senter for karriereutvikling.

Det ble laget en reportasje om dette på KAREAs egne nettsider:
http://www.karea.no/index.php/om-oss/nyheter/reportasjer/item/168-praktisk-norskopplaering-med-jobbfokus


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar